Dr Noel Putnik, naučni saradnik Etnografskog instituta SANU, učestvovao je krajem juna i početkom jula na dve međunarodne konferencije.

U periodu od 26. do 28. juna učestvovao je na 9. međunarodnoj konferenciji Evropskog društva za istraživanje zapadnog ezoterizma (European Society for the Study of Western Esotericism) na Univerzitetu u Malmeu (Malmö University), Švedska, posvećenoj temi „Zapadni ezoterizam i praksa“. U panelu pod nazivom Ethnographic Approaches izložio je referat The Role of Fear in Shamanic Ascension: A Case Study of Neoshamanic Practices in Serbia.

U periodu od 2. do 5. jula učestvovao je na međunarodnoj konferenciji Eastern and Western Traditions of European Iconology 6: Theatrum Mundi, koja je održana na Univerzitetu u Segedinu (Szegedi Tudományegyetem), Mađarska, od 2. do 5 jula ove godine. Na toj konferenciji izložio je referat pod naslovom The Anthropological and Psychological Aspects of Renaissance Cosmographical Diagrams.