Etnografski institut SANU je i ove godine učestvovao u manifestaciji Evropska noć istraživača koja je održana 27. i 28. novembra na Internet stranici organizacije, kao i preko aktuelnih društvenih mreža.

Ovogodišnji slogan Noći istraživača bio je "Nauka je svuda". Etnografski institut SANU je ove godine učestvovao sa video prezentacijom koja se bavila temama kulturnog diverziteta i multikulutralnosti. Postavili smo pitanja: Gde je sve moguće uočiti mulikulturalnost? Кako se ona istražuje? Zašto su kulturne razlike unutar nekog društva interesantne i važne? Naš kratak video pokušao je da pruži odgovore na ta pitanja, kao i na mnoga druga.

Кoordinatori prezentacije EI SANU bili su dr Sonja Žakula i dr Milan Tomašević.

Više o našem nastupu možete videti na stranici Noći istraživača: https://www.nocistrazivaca.rs/programi2020/kulturni_diverzitet/344