Objavljena je prva sveska Glasnika Etnografskog instituta SANU za 2020. godinu. Urednica teme broja "Grad kao metatekst: studije iz srpske urbane antropologije" je dr Bojana Bogdanović, naučna saradnica Etnografskog instituta SANU. Pogledajte i preuzmite aktuelni broj sa adrese:

http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/issue/view/40…