Etnografski institut SANU, u periodu od 3. do 7. jula, organizovao je istraživačku praksu za studente i studentkinje Odeljenja za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Begoradu. Praksa je realizovana pod imenom „U potrazi za istraživačkim temama: istraživanje kulturnog i disciplinarnog nasleđa u arhivskoj građi Etnografskog instituta SANU“.

Cilj prakse bio je da studente i studentkinje osposobi za bazično antropološko istraživanje i rad sa arhivskim materijalom, te sprovede kroz procese sređivanja, obrade i digitalizacije pomenute građe. Kroz praktičan rad u dokumentaciji EI SANU, studenti i studentkinje imali su priliku da se upoznaju sa dostupnim fondovima, zbirkama i raznovrsnim podacima koji se tu čuvaju, ali i da steknu osnovna znanja iz domena digitalizacije.

Takođe, organizovana je poseta Etnografskoj zbirci Arhiva Srpske akademije nauka i umetnosti. Mentorke i mentor prakse bili su: Bojana Vuković i dr Miloš Rašić (EI SANU) i Ana Dajić (Filozofski fakultet UB). Istraživačka praksa je prva aktivnost realizovana u okviru potpisanog Sporazuma o saradnji između EI SANU i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.