Zadovoljstvo nam je da vas obavestimo da je Teodora Jovanović, istraživačica saradnica Etnografskog instituta SANU i doktorantkinja na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ovogodišnja dobitnica Nagrade za mlade naučnike Dunavske regije. Austrijsko savezno ministarstvo za nauku, istraživanje i privredu i Institut za Dunavsku regiju i Centralnu Evropu dodelili su sedmi put 14 novčanih nagrada za po jednog mladog naučnika/naučnicu iz po jedne zemlje članice Evropske strategije za Dunavsku regiju: Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Češke, Hrvatske, Mađarske, Moldavije, Nemačke, Rumunije, Slovačke, Srbije i Ukrajine.

Nagrada ima za cilj da istakne naučni rad i talenat mladih istraživača i poveća vidljivost naučne zajednice u regiji, kao i da podstakne mlade naučnike/naučnice da istraže pitanja i teme koji su specifično vezani za Dunavsku regiju. Pitanja vezana za migracije ljudi koji su se iz zemalja Srednjeg istoka zaputili ka zemljama Evropske unije, kojima se Teodora Jovanović bavi u svom istraživačkom radu, prepoznata su kao važna.

Zbog nemogućnosti da se ceremonija dodele nagrada održi u Užgorodu (Ukrajina), u okviru godišnje Dunavske rektorske konferencije, 6. novembra 2020. održana je viruelna ceremonija. Rektorka Univerziteta u Beogradu i predsednica Dunavske rektorske konferencije, prof. dr Ivanka Popović, održala je uvodnu reč za nagradu mladim naučnicima. Pored nagrada za mlade naučnike/naučnice, uručena je jedna nagrada za naučni doprinos u društvenim i humanističkim naukama, kao i jedna nagrada za naučnike/naučnice na sredini karijere. Svi dobitnici ukratko su se predstavili i izložili svoja istraživanja.

Link na virtuelnoj ceremoniji dodele nagrada: https://www.youtube.com/watch?v=VfJZpLeS__o&t=2470s