U okviru proslave 75 godina rada Etnografskog instituta SANU, 8. i 9. septembra u Arheološkom parku Viminacijum biće organizovan nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem „Antropologija (u) budućnosti“. Suorgnizatori naučnog skupa koji će okupiti 26 naučnih radnika iz zemlje i inostranstva (Ujedinjenog Кraljevstva, Slovenije, Nemačke, Grčke i Crne Gore) su Etnografski institut SANU i Arheološki institut Beograd. Naučni skup je zamišljen kao platforma za diskusiju etnologa i antropologa, profesionalno angažovanih u različitim naučnim i stručnim institucijama, o budućnosti antropologije kao discipline, ali i sveta u kojem živimo. U tom smislu, teme koje će biti istražene u okviru skupa tiču se, s jedne strane, teorijskih i metodoloških inovacija u disciplini koje su neophodne za „hvatanje ukoštac“ sa savremenim svetom, a s druge strane novih terena i novih tema koje se pojavljuju u digitalnoj eri. Neka od pitanja koja pokreće ova naučna konferencija jesu: nove informacione tehnologije, društvo nadzora, nauka u antropocenu, antropologija i ekološka pitanja, pitanje migracija u svetlu novih tehnologija, antropologija i društveni mediji itd. Skup će biti realizovan kroz tri plenarna predavanja i pet tematskih sesija.

Realizaciju naučnog skupa podržalo je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Arheološki park Viminacijum.  

Program naučnog skupa u kome su linkovi za onlajn praćenje možete preuzeti OVDE.