U ponedeljak 29. maja 2023. godine u 11 sati u Zgradi SANU (Knez Mihailova 36, 1. sprat, sala 102), dr Dunja Njaradi će održati predavanje "Koreografija, revolucija, rat: Kozaračko kolo u svetlu antropologije i studija plesa". Tema predavanja jesu izazovi teoretizacije plesnih praksi koje se javljaju tokom rata i revolucija sa specijalnim osvrtom na plesne prakse koje su se odvijale u partizanskim jedinicama tokom Drugog Svetskog rata u Jugoslaviji. Predavanje će osvetliti zanemareno nasleđe partizanskih plesnih praksi fokusirajući se na Kozaračko kolo u svetlu dve suprotstavljene teorijske paradigme. Prva je paradigma antropologije plesa koja ples vidi kao kulturnu akciju sa naglaskom na funkciju i kontekst. Druga je paradigma studija plesa koja naglašava vitalističke i fenomenološke teorijske tradicije sa fokusom na ritam i energiju ljudskog tela. Predavanje će ukrstiti ova dva pristupa posmatrajući Kozarako kolo kao paradigmatski revolucionarni ples koji podrazumeva transformaciju individualnog subjekta kao i transformaciju 'kolektivnog' tela kroz čin plesa.