Radna grupa Forum Etnografskog instituta SANU Vas poziva na predavanje i diskusiju "Izrada digitalne baze sa arhivskom folklornom građom EI SANU: izazovi, iskustva i prvi rezultati". Ovom prilikom biće predstavljeni rezultati prve faze rada na digitalizaciji arhivske folklorne zbirke Etnografskog instituta SANU. Rad na izradi ove baze podataka započeo je u maju 2022. godine, kada je pokrenut projekat Izrada Digitalne baze narodnih pesama EI SANU, finansijski podržan od strane Ministarstva za kulturu Republike Srbije. Tada je pod rukovodstvom dr Đorđine Trubarac Matić, a u saradnji sa inž. Branislavom Tomićem, tim saradnika Etnografskog instituta u sastavu dr Milan Tomašević, dr Nina Aksić, Biljana Milenković Vuković i Bojana Vuković započeo rad na sistematizaciji, digitalnoj obradi građe i izradi Baze.  

Tokom prezentacije Digitalne baze Folklorne zbirke Etnografskog instituta SANU, prisutnima će ukratko biti predstavljena arhivska folklorna zbirka EI SANU, a autori Baze će s njima podeliti svoja iskustva u radu na njenoj izradi. Zainteresovanima za korišćenje Baze biće date smernice u vezi sa vidovima pretraga koje omogućava veb aplikacija za pristup Bazi. 

Učestvuju: dr Đorđina Trubarac Matić, dr Milan Tomašević, dr Nina Aksić i bibliotekar savetnik Biljana Milenković-Vuković. 

Predavanje će se održati u ponedeljak, 26. decembra 2022. godine, sa početkom u 11 časova, u Sali 1, prvi sprat, Knez Mihailova 36.