U periodu 5–9. jula 2023. godine saradnice Etnografskog instituta SANU dr Bojana Bogdanović i dr Nina Aksić boravile su u Temišvaru gde su učestvovale u realizaciji planiranih aktivnosti u okviru projekta „Istraživanje istorije i kulture Srba u Rumuniji“. U ovoj fazi projekta započeta je izrada digitalnog arhiva terenske građe prikupljene u istraživanim srpskim zajednicama u rumunskom delu Banata počev od 2016. godine do danas. Takođe, za septembar mesec tekuće godine dogovorene su naredne projektne aktivnosti koje podrazumevaju ponovni odlazak istraživača Etnografskog instituta SANU na teren sa ciljem prikupljanja podataka vezanih za kulturu Srba koji naseljavaju pogranično područje Rumunije sa Srbijom. 

Projekat „Istraživanje istorije i kulture Srba u Rumuniji“ realizuje Centar za naučna istraživanja kulture Srba u Rumuniji (Temišvar).