Naučni saradnik Etnografskog instituta SANU, dr Miloš Rašić, boravio je na Univerzitetu u Lionu (Université Lumière Lyon 2), u period od 1. do 5. decembra 2022. godine. Tokom boravka, dr Rašić je održao gostujuće predavanje u okviru master studija antropologije, na predmetu “Curent Issues in Antrhropology”, pod nazivom “Serbian ‘Gastarbeiter’ in Vienna – Construction and Presentation of Identity”. Pored gostujućeg predavanja, u okviru vežbi istog studijskog predmeta, dr Rašić je mentorisao izradu i prikaz poster prezentacija kojima su studenti predstavili sopstvena saznanja iz oblasti migracija.