U izdanju Etnografskog instituta SANU, Srpskog crkvenog muzeja Sentandreja i Izdavačkog preduzeća BERNAR, objavljena je monografija "Znano budi. Zapisi u srpskim rukopisima Sentandrejske zbirke", koju potpisuje dr Milesa Stefanović-Banović, naučna saradnica Etnografskog instituta SANU. U ovoj knjizi se istorijskom, kulturološkom, tekstološkom, stilskom i jezičkom analizom uspostavlja nova slika o zapisima iz sentandrejske rukopisne zbirke koja se čuva u Biblioteci Srpske pravoslavne eparhije u Sentandreji, jednoj od najvažnijih srpskih kulturnih ustanova van granica Srbije. Upravo objavljena monografija doprinosi boljem poimanju događaja i vremena u kojima su zapisi nastali kao i uslova u kojima je srpsko stanovništvo živelo i stvaralo na novim prostorima nakon velike seobe 1690. godine.