U okviru nove serije monografskih izdanja Etnografskog instituta SANU, objavljena je druga publikacija pod nazivom "Gregorius Palamas and David Disypatos. Scripta minora. Versio Serbica". Кnjiga, koju potpisuju prof. dr Mikonja Кnežević i dr Milesa Stefanović-Banović, predstavlja značajno istraživanje vizantijsko-srpskih kulturoloških veza koje su bile posebno intenzivne u 14. veku. Arhivska građa koja je njome obuhvaćena predstavlja do sada nepoznate izvore kako za sticanje novih uvida iz srpskog kulturnog nasleđa srednjeg veka, tako i za etnološka i antropološka proučavanja tog perioda. Izložena građa pokazuje koja su to intelektualna i duhovna kretanja bila presudna za modelovanje srpskog kulturnog obrasca i srpskog religijskog identiteta na zalasku srednjeg veka.

Monografija sadrži kritičko izdanje srpskoslovenskih prevoda tri kraća spisa Grigorija Palame, reprezentativnog mislioca (pozno)vizantijskog srednjovekovlja, i jednog traktata Davida Disipata, Palaminog učenika i našoj naučnoj javnosti malo poznatog autora. U obzir su uzeti svi do sada poznati (kao i neki novi) prepisi ovih rasprava, dok su naporedo sa njima dati i njihovi grčki predlošci zajedno sa prevodom na savremeni srpski jezik. Svaki od izvornih tekstova propraćen je obimnom analitičkom studijom, u kojoj su izvorni tekstovi tumačeni kontekstualno i interdisciplinarno – sa istorijskog, tekstološkog, filosofskog, kulturološkog, teološkog i filološkog aspekta. Кnjiga, u vidu Appendix-a, sadrži i Sinaksarsko žitije Svetog Grigorija Palame u prevodu i preradi Gavrila Stefanovića Venclovića, gde izvorni tekst jednako prati opsežna uvodna studija o prevodilačkom postupku, mogućem predlošku i jezičkim osobenostima ovog teksta.          

Suizdavač monografije je Izdavačka delatnost Hrama Svetog Save 2021.