U izdanju Etnografskog instituta SANU objavljena je monografija "Ljubavne niti. Кoncepti ljubavi u evropskoj i srpskoj kulturi" autorke dr Ivane Bašić, višeg naučnog saradnika EI SANU. U monografiji se sagledavaju raznolike konceptualizacije ljubavi u evropskoj i srpskoj kulturi. Monografija pojašnjava zašto je jedna veoma intimna emocija zapravo tačka preseka i izvorište značajnih društvenih tema, ukratko, kreator svega – od samog ljudskog života, do individualnog i kolektivnog identiteta i transformacija zajednica i kultura, te stoga (treba da) predstavlja jedan od ključnih kulturoloških, antropoloških, socioloških, teoloških i filozofskih pojmova, ali zaslužuje  da se njome bavi i posebna disciplina.

Izdanje možete preuzeti sa adrese:  https://etno-institut.co.rs/storage/623/61a5d2900f537_Ivana-Basic-Ljubavne-niti.-Koncepti-ljubavi-u-evropskoj-i-srpskoj-kulturi.pdf