U izdanju Arhiva Vojvodine i Etnografskog instituta SANU upravo je objavljen Zbornik radova „Propaganda i javni narativi u socijalističkoj Jugoslaviji“ kojim se otvora dijalog o značaju, ulozi i karakteristikama socijalističkih propagandnih i narativnih praksi. Sadržaj Zbornika radova čini šest autorskih i dve koautorske naučne analize  koje potpisuju autori multilateralnog strukovnog opredeljenja i profesionalnog angažmana. Priloženim radovima je, sa različitih teorijskih i metodoloških pozicija, revidiran širok spektar tema – od spomeničkog nasleđa socijalizma i njegove narativne funkcije, preko uloge javnih ustanova u diskursu jugoslovenskog socijalizma i značaja štampanih medija u širenju socijalističke propagande, do svakodnevnih i prazničnih socijalističkih praksi.

Izdanje su uredili dr Bojana Bogdanović, naučni saradnik Etnografskog instituta SANU i Кristijan Obšust, MA, saradnik Arhiva Vojvodine.  

 

Zbornik radova u celosti možete preuzeti sa adrese: https://etno-institut.co.rs/storage/550/60fe6f9cebd57_zbornik.pdf