U ediciji METROON: Izvori za etnologiju i antropologiju objavljena su dva nova izdanja. Publikaciju „Mape i sećanja“ potpisuju prof. dr Dragana Radojičić, naučna savetnica Etnografskog instituta SANU i dr Ivana Bašić, viša naučna saradnica Etnografskog instituta SANU. U njoj autorke na svojevrstan način čitaoce upoznaju sa akterima, prostorima, vremenima i događajima koji su direktno povezani sa geografskim kartama koje su etnolozi koristili tokom etnoloških istraživanja i koje su danas deo arhive Etnografskog instituta SANU. Knjiga je posvećena Nevenki Spasojević Neni, dugogodišnjoj saradnici Etnografskog instituta SANU, u znak zahvalnosti za njen predan rad u našoj ustanovi.

Knjiga Ljiljane Bubnjević, arhivistkinje Arhiva Vojvodine i prof. dr Dragane Radojičić, naučne savetnice Etnografskog instituta SANU "Mozaik arhivske bliskosti – antropologija sećanja od Panonskog do Jadranskog mora", u fokus stavlja arhivske izvore koje su autorke konsultovale u Arhivu Vojvodine i arhivima Boke Kotorske. Na taj način kreirale su, kako kažu, „mozaičku sliku minulih epoha“ i to„kroz arhivsko / antropološku vizuru.“ 

Novo vizuelno rešenje edicije METROON osmišljeno je u saradnji sa Fakultetom primenjenih umetnosti u Beogradu (modul Grafika i knjiga), te ovom prilikom veliku zahvalnost na uspešnoj i plodnoj saradnji upućujemo docentkinji mr Oliveri Batajić Sretenović i Aleksandaru Simonoviću, master primenjenom umetniku, alumnisti Fakulteta Primenjenih umetnosti u Beogradu, koji potpisuju nove korice METROON-a. 

Nova izdanja možete preuzeti ovde: Mape i sećanja / Mozaik arhivske bliskosti – antropologija sećanja od Panonskog do Jadranskog mora.