Objavljena je druga sveska Glasnika Etnografskog instituta SANU za 2020. godinu. Tema aktuelnog broja je "Naučni rad i rod". Urednici temata su dr Mladena Prelić, viši nаučni sаrаdnik Etnografskog instituta SANU i dr Milan Tomašević, nаučni sаrаdnik Etnografskog instituta SANU.

Izdanje 68 Broj 2 GEI pogledajte i preuzmite sa adrese: http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/issue/view/41