Objavljena je treća sveska Glasnika Etnografskog instituta SANU za 2021. godinu. Tema aktuelnog broja je „Кultura 'nove normalnosti' – lokalne i globalne perspektive“. Temat ima za cilj da čitaocima ponudi uvide u različite aspekte uticaja pandemije kovida 19, od teorijskih uvida u pitanja koja se tiču javnog zdravlja, preko političke analize posledica krize pa do etnografija povezanih sa specifičnim društvenim grupama, poput, recimo, učenika ili starije generacije. Radovi predstavljeni u ovoj svesci, pored ostalog, nude dragoceno promišljanje važnih fenomena, „uhvaćenih“ u momentu u kome su se dešavali, time, pored ostalog, dokumentujući pojedine faze pandemijske realnosti koje su podložne rapidnim promenama u sve ubrzanijoj realnosti. Urednici temata su saradnici Etnografskog instituta SANU dr Vesna Trifunović i dr Ivan Đorđević.

Izdanje 69 Broj 3 GEI možete preuzeti sa adrese: https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/issue/view/45.