Knjiga NISMO PREKIDALI SA GOROM: Etnicitet, zajednica i transmigracije Goranaca u Beogradu, autorke dr Jadranke Crnobrnje Đorđević, više naučne saradnice Etnografskog instituta SANU, posvećena je istraživanju migracija, postmigracijskih procesa, društvenih i kulturnih praksi Goranaca u Beogradu (Tutinu). Konstantna spona koja postoji između njih i Gore, kao i način na koji se ona ostvaruje i ispoljava je ključ za razumevanje naslova knjige i rezultata interpretiranih u njoj. Aktuelno izdanje Etnografskog instituta SANU možete preuzeti sa adrese: https://etno-institut.co.rs/storage/380/5f311af7df902_KNJIGA%2C-%C5%A1tampa.pdf