U izdanju Etnografskog instituta SANU objavljena je monografija "Evropski granični režim i eksternalizacija kontrole granica EU: Srbija na Balkanskoj migracijskoj ruti" autorke dr Marte Stojić Mitrović, naučnog saradnika EI SANU. U monografiji je predstavljena kompleksna dinamika međusobnih uticaja procesa uključivanja Srbije u evropski granični režim i migracijskih kretanja na srpskoj deonici Balkanske migracijske rute.  Monografija na primeru Srbije i lokalnih praksi prikazuje i analizira fenomen eksternalizacije granica, odnosno, transfera kontrole granica iz jedne države na teritorije i institucije drugih država. U tekstu se identifikuju i opisuju instrumenti, akteri i diskursi preko kojih se eksternalizacija odvija, kao i posledice koje ovaj proces ima na nacionalnom i lokalnom nivou.

Novo izdanje je dostupno na adresi: https://etno-institut.co.rs/storage/629/61c2efcfa58e6_Evropski-granicni-rezim-za-stampu.pdf