Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je odobren bilateralni projekat Etnografskog institutua SANU i Instituta za političke nauke Slovačke akademije nauka Slovačka i zajednica vojvođanskih Slovaka: unutaretnički odnosi i granice (SASA-SAS-21-03). Projekat je odobren na osnovu sporazuma SANU i Slovačke akademije nauka, koji je potpisan u septembru 2020. godine u okviru programa Mobility. U istraživačkom timu Etnografskog instituta SANU su dr Sanja Zlatanović (rukovoditeljka projekta), dr Gordana Blagojević i Sonja Radivojević, MA, dok su u istraživačkom timu Instituta za političke nauke Slovačke akademije nauka dr Juraj Marušiak (rukovodilac projekta) i mgr. Jana Sivičeková. Projekat će biti realizovan u periodu od 2021. do 2022. godine.