Deo projektnog tima Herirage of Emancipation: Empowering Roma Women through Networks of Solidarity (HEROINES), boravio je u Pirotu u periodu od 18. do 20. marta 2024. godine, gde je održan drugi lokalni partnerski sastanak sa udruženjem građana „Ternipe“. Na sastanku su iz HEROINES tima prisustvovali dr Ivan Đorđević (EI SANU), rukovodilac projekta i dr Miloš Rašić (EI SANU), dok su iz udruženja „Ternipe“ bili prisutni Radmila Nešić, direktorka udruženja, Silvija Nešić, koordinatorka omladinske grupe i vršnjačka edukatorka, Monika Dimov, vršnjačka edukatorka i Žikica Asković, projektni menadžer. Tom prilikom, članovi HEROINES tima predstavili su ideju projekta i plan svih projektnih aktivnosti, te strategiju saradnje sa udruženjem „Ternipe“ iz Pirota. Precizirana je dinamika aktivnosti koje će biti sprovedene u lokalnoj romskoj zajednici u maju, junu i julu tekuće godine.