U Beogradu je 27. marta održan treći sastanak između partnerskih organizacija koje učestvuju u realizaciji projekta Herirage of Emancipation: Empowering Roma Women through Networks of Solidarity. Članovi projektnog tima HEROINES, na čelu sa dr Ivanom Đorđevićem, rukovodiocem projekta, predstavili su ideju projekta i plan aktivnosti članicama Romskog ženskog centra BIBIJA, predvođenim direktorkom  Slavicom Vasić Mitrović. Tom prilikom, članovi HEROINES tima izneli su detalјnu strategiju saradnje sa ovom beogradskom partnerskom organizacijom, prodiskutovana je dinamika aktivnosti u kojima će članice Romskog ženskog centra BIBIJA imati klјučnu ulogu, te su precizirani datumi sprovođenja fokus grupnih diskusija u lokalnoj romskoj zajednici.