U petak, 5. novembra 2021. godine, u Sali 102 Srpske akademije nauka i umetnosti održana je promocija Zbornika radova "Propaganda i javni narativi u socijalističkoj Jugoslaviji". Prvo zajedničko izdanje Arhiva Vojvodine i Etnografskog instituta SANU, koje su uredili dr Bojana Bogdanović i Кristijan Obšust, MA, otvora dijalog i omogućava susrete različitih stanovišta o značaju, ulozi i karakteristikama propagande i javnih narativa u socijalističkoj Jugoslaviji. Sadržaj Zbornika radova čini šest autorskih i dve koautorske naučne analize koje potpisuju autori multilateralnog strukovnog opredeljenja i profesionalnog angažmana. Sa različitih teorijskih i metodoloških pozicija revidiran je širok spektar tema – od spomeničkog nasleđa socijalizma i njegove narativne funkcije, preko uloge javnih ustanova u diskursu jugoslovenskog socijalizma i značaja štampanih medija u širenju socijalističke propagande, do svakodnevnih i prazničnih socijalističkih praksi.   

O Zborniku radova su govorili prof dr. Dragana Radojičić, direktorka Etnografskog instituta SANU, dr Nebojša Кuzmanović, direktor Arhiva Vojvodine, dr Miroslava Lukić-Кrstanović, viša naučna saradnica EI SANU i dr Bojana Bogdanović, kourednica Zbornika radova.