U periodu od 12. do 13. oktobra ove godine, dr Jadranka Đorđević Crnobrnja, viša naučna saradnica Etnografskog instituta SANU, bila je gost Doma kulture "Gračanica" u Gračanici (KiM). Tom prilikom je, na tribini "Položaj žene i patrijarhalne vrednosti u goranskoj zajednici na Kosovu i Metohiji u izolovanim sredinama", govorila o odevnim praksama Goranki, ukazujući na položaj žena u toj zajednici, sa fokusom na njihovu ulogu u konstruisanju kulturnih i društvenih vrednosti, kao i simbola goranske zajednice. Tribina je organizovana u okviru projekta "Izolovane sredine, strah i kultura kao sloboda" koji realizuju saradnici Doma kuluture "Gračanica".