Pozivamo vas da u petak, 4.6.2021. godine u 12 časova, putem zoom aplikacije, prisustvujete predavanju "Religija i prostor: Gradacija svetosti na primeru jerusalimskog hrama".

Jerusalimski hram se svojom prostornom strukturom oslanja na "Šator sastanka" koji je narod Izraela sagradio u sinajskoj pustinji u 14 v.p.n.e. Кao takav on predstavlja model monoteističkog hrama i paradigmu za sve ostale monotestičke kultne građevine koji su nastali nakon njega. U predavanji će biti reči o jerusalimskom hramu iz doba Iroda Velikog (1.v.p.n.e. - 1v.n.e.). Analiziraće se njegova prostorna i arhitektonska struktura sa posebni naglaskom na izdvajanje pojedinih prostora i "gradaciju svetosti" u cilju razumevanja njihove simbolika i značenje koji nastaju kao odraz specifične kosmogonije.

predavač: dr Čedomila Marinković, istoričar umetnosti i judaista, naučni saradnik

Join Zoom Meeting: https://zoom.us/j/99806546424?pwd=bHRzcjlaMllSOWN6WDhqR2svQmVxUT09