Prof. dr Dragana Radojičić, direktorka Etnografskog instituta SANU, i dr Milesa Stefanović Banović, viša naučna saradnica Etnografskog instituta SANU, posetile su Muzej žrtava genocida gde ih je ugostio Dejan Ristić, direktor ove ustanove kulture od nacionalnog značaja.

Tom prilikom potpisan je ugovor o saradnji između dve renomirane institucije, na osnovu koga je Etnografski institut SANU Muzeju žrtava genocida predao prvorazredno vrednu građu nastalu za potrebe pisanja naučnog rada pod naslovom „Čuli i videli svojim očima“, autorki Dragane Radojičić i Milese Stefanović-Banović (objavljen 2017. godine u Zborniku radova Etnografskog instituta SANU Pravo na nezaborav: pravni i antropološki aspekti kulture sećanja na žrtve NDH u Drugom svetskom ratu).

Dragocenu građu čine audio snimci  (5 snimljenih intervjua) i transkripti razgovora sa pet ispitanika koji su kao deca bili zatočenici logora. Podaci su prikupljeni metodom intervjua i slobodnog razgovora 2016. godine.

Muzej žrtava genocida izražava poštovanje i zahvalnost Etnografskom institutu SANU na učinjenom daru kojim je značajno obogaćena Zbirka audio-vizuelne građe.