Ovaj poziv ima ambiciju da prikupi kolekciju radova povezanih širokom temom pandemije, iz perspektive humanističkih i društvenih nauka, ali i kroz prizmu umetničkih, stručnih, aktivističkih i drugih praksi. Ideja ovog temata je da ponudi refleksije autora i autorki iz lokalne, regionalne i globalne perspektive, u formi naučnog članka ili eseja, sa ciljem da u ovom trenutku ukaže na karakteristike kulture „nove normalnosti“, u onoj meri u kojoj je to moguće iz trenutne perspektive:

Poziv za dostavljanje priloga za temat „Кultura 'nove normalnosti'. Lokalne i globalne perspektive“, Glasnik Etnografskog instituta SANU, izdanje 69 (3); urednici: dr Vesna Trifunović, dr Ivan Đorđević