Temat Mit i identitet: kroskulturalni i intertemporalni pristup ima za cilj da okupi raznorodne priloge o mitovima kao izvorima identitetskih kriterijuma. Moguće teme su: mit, identitet, alteritet: lični, etnički, rodni, vjerski, socijalni i kulturalni aspekt / etiološki mitovi, mitovi o autohtonosti / nova čitanja teorijâ mita / mit u savremenom društvu: prirodna sredina, društveni dispariteti, migracije / mit u psihologiji, umjetnosti, književnosti, duhovnosti / mitske figure i arhetipovi u savremenoj kulturi. Naročito zanimljivo pitanje je: kakvu ulogu mit ima u vremenu vrtoglavog naučno–tehnološkog razvoja i antropocena? Ove teme, naravno, ne iscrpljuju problematiku mita i identiteta, tako da niz ostavljamo otvorenim.

Poziv upućujemo kolegama koji se bave istraživanjima u oblastima antropologije, studija kulture, istorije religija, istorije umjetnosti, filosofije, psihologije, i u oblastima srodnih nauka, sa različitim teoretskim i metodološkim pristupima, a naročito pozdravljamo interdisciplinarne, komparativne, kroskulturalne i intertemporalne perspektive.

Poziv za dostavljanje priloga za temat Glasnika Etnografskog instituta SANU 1/2023.