Saradnica Etnografskog instituta SANU Teodora Jovanović održaće 8. februara 2023. godine, sa početkom u 19h, predavanje "Na putu od Srednjeg istoka ka Zapadnoj Evropi". Tokom predavanja, posetioci će biti u prilici da čuju kako izbeglice iz zemalja Srednjeg istoka objašnjavaju svoje puteve, kako su izgledali njihovi životi u Iranu, Avganistanu i Siriji, a kako izgledaju sad. Takođe, biće reči o razlozima zbog kojih se oni posmatraju kao opasni i na koje načine EU pokušava da održi privid zajednice koja je zasnovana na demokratiji, ljudskim pravima i multikulturalizmu, dok se paralelno koristi svim sredstvima da zaustavi migracije sa Srednjeg istoka. Predavačica će se osvrnuti i na etičke probleme u etnografskim istraživanjima migracija i ulogu istraživača u proizvodnji znanja o „Drugom“.

Predavanje će biti održano u Društvenom centru KROV, Kraljice Marije 47, Beograd.