U četvrtak 15. juna 2023. godine u 12 sati u Zgradi SANU (Knez Mihailova 36, 1. sprat, sala 102), MA Emilija Kartalija, istraživačica pripravnica Etnografskog instituta SANU, predstaviće Preludijum jednom istraživanju: osnovna polazišta proučavanja kulturnih predstava o incestu u savremenoj Srbiji.

O srodstvu kao polju istraživanja može se govoriti kao o izumu same antropologije koja je razvila analitička sredstva za njegovo proučavanje, te ukoliko bi postojao predmet istraživanja koji bi antropologija s pravom mogla zvati svojim – onda je to srodstvo. Robin Foks ističe da je srodstvo za antropologiju ono što je logika za filozofiju ili ono što je akt za umetnost - osnovna disciplina nauke – i poput formalne logike ili crtanja figure, istovremeno je jednostavna i teška. Na tragu tog aforizma, može se reći da je incest tabu za antropologiju ono što je Šekspir za englesku književnost – fundamentalan i klasičan, kao i jedna od najtežih antropoloških zagonetki, te pitanje o kojem se najviše diskutovalo, a koje je uprkos tome ostalo najspornije.

Izlaganje predstavlja uvod u doktorsku disertaciju MA Emilije Kartalije i prikazuje osnovna polazišta od kojih će se pristupiti proučavanju kulturnih predstava o incestu i zabrani incesta u savremenoj Srbiji, obrazlažući osnovnu ideju, teorijski pristup, metodologiju i ciljeve istraživanja.