U organizaciji Međunarodne pravoslavne teološke asocijacije (International Orthodox Theological Association – IOTA) održana je u Volosu (Republika Grčka) druga megakonferencija, koja je trajala od 10. do 15. januara 2023. godine. Na konferenciji je učešća uzelo preko 400 akademskih i naučnih poslenika iz čitavog sveta. U okviru 96 sekcija svoja izlaganja su imali eminentni filosofi, teolozi, lingvisti, teoretičari kulture, antropolozi, istoričari umetnosti, i dr.

Na konferenciji je učestvovao i viši naučni saradnik Etnografskog instituta SANU, prof. dr Mikonja Knežević, koji je na veoma posećenoj sesiji imao izlaganje na temu: “The Concept of Consubstantiality in Polemics of Gregory Palamas with John Bekkos“. Dr Knežević je takođe govorio na promociji knjigeAnalogical Identities: The Creation of the Christian Self. Beyond Spirituality and Mysticism in the Patristic Era autora dr Nikolaosa Ludovikosa, koju je kolega Knežević nedavno preveo na srpski jezik.