Serija naučnih prezentacija u organizaciji Etnografskog instituta SANU nastavlja se i u 2023. godini. Tokom proleća ove godine, u našoj ustanovi biće održano više predavanja i seminara. U martu će predavanje održati izv. prof. dr. sc. Duško Petrović (Filozofski fakultet u Zagrebu), u aprilu dr Noel Putnik (Etnografski institut SANU), u maju prof. dr Dunja Njaradi (Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu) i Emilija Kartalija, MA (Etnografski institut SANU), a očekujemo i druga gostovanja. Tokom aprila održaće se i prigodni događaj u povodu izlaska naučnog zbornika radova posvećenog pok. dr Aleksandru Krelu, na kojem ćemo i evocirati njegov životni i profesionalni put. Ovo proleće biće posvećeno i skorašnjoj izdavačkoj produkciji Etnografskog instituta SANU: prošle i pretprošle godine objavljene su četiri monoografije u novopokrenutoj ediciji Metroon, i predstavićemo beogradskoj javnosti izdanja iz ove serije i njihove autore. O tačnim datumima ovih događaja blagovremeno ćemo informisati kolege i javnost preko naših internetskih platformi.