Etnografski institut SANU ima čast da Vas pozove na promociju izdanja Etnografskog instituta SANU na 66. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga u sredu, 25. oktobra 2023. godine, u 17.30 časova na štandu Centra za promociju nauke (hala 2a).

Govore:

dopisna članica SANU Jelena Jovanović, naučna savetnica Muzikološkog institutaSANU

prof. dr Bojan Đorđević, Katedra za bibliotekarstvo i informatikuFilološkog fakulteta u Beogradu

dr Gordana Blagojević, naučna savetnica Etnografskog instituta SANU

dr Ivana Ralović, naučna saradnica Instituta za srpsku kulturu Priština–Leposavić

msr Sonja Radivojević, istraživačica saradnica Etnografskog instituta SANU

i autorke:

dr Miroslava Lukić Krstanović, naučna savetnica EI SANU

dr Milina Ivanović Barišić, naučna savetnica EI SANU

dr Bojana Bogdanović, viša naučna saradnica EI SANU

dr Nina Aksić, viša naučna saradnica EI SANU

Iz svoje izdavačke delatnosti Etnografski institut SANU predstaviće:

Glasnik Etnografskog instituta SANU 70, sv. 1-3(2022);

Rod, znanje i moć: istorija, nasleđe i značaj naučnica u Srbiji, urednice Mladena Prelić, Lada Stevanović i Miroslava Lukić Krstanović;

Srbi u Rumuniji. Tom 1 i 2, autori Ivica Todorović, Nina Aksić, Milina Ivanović Barišić, Đorđina Trubarac Matić i Bojana Bogdanović;

Kultura svih ili kultura za sve: institucionalni amaterizam u Novom Pazaru u periodu socijalizma, autorka Nina Aksić;

SMS i viber poruka: poruka za svakog i za svaku priliku, autorka Milina Ivanović Barišić.