19. novembra 2022. godine, sa početkom u 15.30 časova, u Srpskom crkvenom muzeju u Sentandreji biće održana promocija monografije "Znano budi. Zapisi u srpskim rukopisima Sentandrejske zbirke", koju potpisuje dr Milesa Stefanović-Banović, viša naučna saradnica Etnografskog instituta SANU. Knjiga u kojoj se istorijskom, kulturološkom, tekstološkom, stilskom i jezičkom analizom uspostavlja nova slika o zapisima iz sentandrejske rukopisne zbirke koja se čuva u Biblioteci Srpske pravoslavne eparhije u Sentandreji - jednoj od najvažnijih srpskih kulturnih ustanova van granica Srbije - objavljena je u izdanju Etnografskog instituta SANU, Srpskog crkvenog muzeja Sentandreja i Izdavačkog preduzeća BERNAR. 

Organizatori promocije monografije koja doprinosi boljem poimanju događaja i vremena u kojima su zapisi nastali kao i uslova u kojima je srpsko stanovništvo živelo i stvaralo na novim prostorima nakon velike seobe 1690. godine, su Srpska pravoslavna eparhija budimska i Srpski crkveni muzej u Sentandreji.