U svetlu novonastale zdravstvene situacije, predstavljamo vam rad Sanitarni kordon, prof. dr Dragane Radojičić, naučne savetnice Etnografskog instituta SANU. O ustanovama, merama i propisima koji su primenjivani u cilju sprečavanja i širenja zaraznih bolesti u Boki Кotorskoj tokom 18. veka, autorka piše prvenstveno na osnovu raspoložive arhivske građe.

Sanitarni kordon, prof. dr Dragana Radojičić