Naučna saradnica Etnografskog instituta SANU dr Sonja Žakula, rukovoditeljka Radne grupe za Otvorena vrata EI SANU, je od 15. do 17. decembra u Centru za promociju nauke u Beogradu pohađala intenzivni kurs „Kako komunicirati savremenu nauku?“, namenjen studentima doktorskih i master studija kao i mladim istraživačima.

U okviru trodnevnog interdisciplinarnog kursa „Kako komunicirati savremenu nauku?“ polaznici su dobili priliku da nauče kako da razne oblike otvorene komunikacije stave u kontekst današnje nauke i njenog značaja za društvo. Ove godine, od oko dve stotine prijavljenih, odabrano je njih dvadeset petoro, među kojima su se našli studenti doktorskih i master studija i istraživači iz oblasti medicine, biologije, fizike, meteorologije, etnomuzikologije, psihologije, filologije i drugih naučnih disciplina. 

Znanja stečena na ovom kursu, čiji je prošlogodišnji alumnista i dr Milan Tomašević, naučni saradnik EI SANU, biće primenjivana u oblikovanju i što boljem komuniciranju ne samo rezultata, već i procesa istraživačkog rada saradnika Etnografskog instituta SANU javnosti.