Na Zapadnom univerzitetu u Temišvaru od 14. do 16. oktobra 2022. godine održan je 9. međunarodni naučni skup Materijalna i duhovna kultura Srba u multietničkim sredinama i / ili perifernim oblastima, u organizaciji Filološkog, istorijskog i teološkog fakulteta Zapadnog univerziteta u Temišvaru, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu i Centra za naučna istraživanja i kulturu Srba u Rumuniji pri Savezu Srba u Rumuniji. Na pomenutom skupu su, po pozivu, učestvovale i saradnice Etnografskog instituta SANU dr Milina Ivanović Barišić, dr Nina Aksić i dr Bojana Bogdanović. Tom prilikom su iznele rezultate terenskih istraživanja koje su realizovale u okviru projekata Istraživanje kulture i istorije Srba u Rumuniji u organizaciji Naučnog centra pri Savezu Srba u Rumuniji (Temišvar). Dr Milina Ivanović Baršić i dr Nina Aksić su imale saopštenja na temu kulture ishrane Srba u rumunskom delu Banata, dok je dr Bojana Bogdanović u svom referatu ukazala na ulogu i značaj svadbenih običaja u procesima konstrukcije i manifestacije etničkog identiteta srpske manjinske zajednice u Rumuniji.

Svi referati izloženi na skupu biće objavlјeni u narednom broju časopisa Ishodišta (br. 9).