U periodu od 20. do 21. oktobra 2023. godine Filozofski fakultet u Nišu bio je domaćin 9. međunarodne naučne konferencije pod nazivom „Materijalna i duhovna kultura Srba u multietničkim sredinama i/ili perifernim oblastima“. U radu naučnog skupa, koji je realizovan u organizaciji Filološkog, istorijskog i teološkog fakulteta Zapadnog univerziteta u Temišvaru, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu i Centra za naučna istraživanja i kulturu Srba u Rumuniji pri Savezu Srba u Rumuniji, po pozivu su učestvovale i saradnice Etnografskog instituta dr Nina Aksić i dr Bojana Bogdanović. Tom prilikom su iznele rezultate terenskih istraživanja božićnih, slavskih i svadbenih običaja kod Srba u rumunskom delu Banata koje su realizovale u okviru projekata Istraživanje kulture i istorije Srba u Rumuniji u organizaciji Naučnog centra pri Savezu Srba u Rumuniji (Temišvar).

Svi referati izloženi na skupu biće objavljeni u narednom broju časopisa Ishodišta (br. 10).