Tokom juna meseca sprovedena je prva faza mapiranja nasleđa ženske emnacipacije u romskim zajednicama. Prikupljanje željenih podataka realizovano je kroz rad u fokus grupama u tri grada – Kostolcu, Beogradu i Pirotu. Moderatorke fokus grupnih diskusija bile su članice Udrženja "Uspešne žene" iz Kostolaca, Romskog ženskog centra „Bibija“ iz Beograda i Udruženja građana „Ternipe“ iz Pirota. Fokus grupe vođene su na osnovu Vodiča za istraživanje, koji insistira na pet osnovnih pitanja – kome, kada, zašto, kako i gde se Romkinje obraćaju za podršku, resurse, ostvarenje i slavljenje svog iskoraka iz nametnutih društvenih i porodičnih uslova i ograničenja. U ovoj fazi projekta učestvovalo je preko 80 Romkinja različite životne dobi (18–65) čije su životne priče dokumentovane u formi audio zapisa. Ovom prilikom sakupljen je i značajan broj ličnih predmeta koji će u planiranoj izložbenoj postavci dobiti status eksponata. U nastvaku projektnih aktivnosti, terenska građa će biti stručno obrađena, te prezentovana najširoj javnosti u formi publikacije i izložbe koje su planirane za 2025. godinu.