Tri naučna saradnika Etnografskog instituta SANU učestvovala su na međunarodnoj naučnoj konferenciji „Savremena srpska folkloristika XIII“, koja je održana u Tršiću od 29. septembra do 1. oktobra 2023. godine. Konferenciju su organizovali Udruženje folklorista Srbije, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, Centar za kulturu „Vuk Karadžić“ iz Loznice i Naučno-obrazovno kulturni centar „Vuk Karadžić“ iz Tršića. 
Dr Milan Tomašević izložio je rad pod naslovom „Semiotička analiza popularnog kosmološkog narativa“, dr Danilo Trbojević rad pod naslovom „Mrtvačka igla: magijski koncepti kao oruđe interpretacije prošlosti, (re)konstrukcije autobiografskih narativa i prevazilaženja identitetskih trauma“, dok je dr Noel Putnik izlagao na temu „Od mita do logosa: komparativni osvrt na terminologiju vezanu za pripovedanje u staroj Grčkoj“. 
Tematska i disciplinarna raznovrsnost izlaganjâ, kao i međunarodni sastav izlagača, doprineli su dinamičnoj, intelektualno podsticajnoj atmosferi konferencije.