Zadovoljstvo nam je da vas obavestimo da je Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji objavio publikaciju "Malokalibarsko i lako oružje, rodno zasnovano nasilje i nasilje u porodici: analiza normativnog okvira i prakse" koju potpisuje naša koleginica Gordana Stevanović Govedarica, rukovodilac pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova Etnografskog instituta SANU. Evidentirajući postojeće pomake u normativnom i institucionalnom okviru za prevenciju i zaštitu od nasilja u porodici, upravo publikovana studija nastoji da utvrdi prostor i mogućnosti za dalje unapređenje delotvornog odgovora države na zloupotrebu vatrenog oružja u kontekstu nasilja u porodici i na taj način doprinese daljim koracima koji vode većoj bezbednosti našeg društva i naših domova kroz zaštitu od nasilja i zloupotrebe oružja. Analiza nacionalnog normativnopravnog okvira i njegove usaglašenosti sa međunarodnim dokumentima izvršena je u okviru projekta „Smanji rizik, povećaj bezbednost – ka smanjenju zloupotrebe vatrenog oružja u kontekstu nasilja u porodici“, koji ostvaruje Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji. 

Publikacija je dostupna na linku: https://www.rs.undp.org/content/serbia/sr/home/library/womens_empowerment/malokalibarsko-i-lako-oruje--rodno-zasnovano-nasilje-i-nasilje-u.html.