Povodom Međunarodnog dana žena i devojaka u nauci koji se obeležava 11. februara, obaveštavamo Vas da je uređen Zbornik saopštenja sa konferencije "Naučnice u društvu", održane u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti od 11. do 13. februara 2020. u organizaciji Etnografskog instituta SANU, a pod pokroviteljstvom Programa participacije Uneska. 

Izdanje koje uređuju saradice Etnografskog instituta SANU dr Lada Stevanović, dr Mladena Prelić i dr Miroslava Lukić Кrstanović, možete pogledati i preuzeti sa adrese: https://etno-institut.co.rs/storage/464/6025183f76ba6_Naucnice-u-drustvu-Saopstenja-zbornik-WEB.pdf