Virtuelna prezentacija naslova publikacija je rezultat izložbe organizovane u SANU uz naučnu konferenciju „Naučnice u društvu“, a u okviru projekta Položaj naučnica u društvu i na tržištu rada u Srbiji (program participacije Uneska). Virtuelna prezentacija sadrži naslove: monografija učesnica skupa, studije o naučnicama predstavljenim na skupu, zbornika radova i časopisa koji se bave feminističkom tematikom. Namena ove prezentacije jeste da se konsoliduju publikacije različitih disciplina, da se predstave dostignuća naučnica i da se ukaže na neophodnost kontinuiranog predstavljanja žena u nauci. Ona je i početna ideja stvaranja virtuelne biblioteke o ženama u nauci.

Priredili:

Biljana Milenković-Vuković, bibliotekar savetnik EI SANU

Dr Milan Tomašević, naučni saradnik EI SANU

Link ka prezentaciji: https://www.youtube.com/watch?v=4sddQZb_oTE