U okviru Foruma Etnografskog institute SANU, 26. decembra održano je predavanje sa diskusijom pod nazivom Izrada digitalne baze sa arhivskom folklornom građom EI SANU: izazovi, iskustva i prvi rezultata. Tom prilikom, Radna grupa za dokumentaciju (arhivsku i terensku građu) Etnografskog instituta, u sastavu dr Đorđina Trubarac Matić (rukovodilac), dr Milan Tomašević, dr Nina Aksić, bibliotekar savetnik Biljana Milenković-Vuković i MA Bojana Vuković, govorila je o različitim aspektima svog rada na ovom projektu. Prisutne su upoznali sa istorijom nastanka folklorne arhivske zbirke EI SANU, koju čini  preko 20 000 pesama i drugih kratkih folklornih formi sakupljenih neposredno nakon Drugog svetskog rata, ali takođe i sa njenim sadržajem i značajem koji ona ima kao drageni dokument jednog vremena. U želji da je učine dostupnom široj javnosti, osmislili su projekat s ciljem da se ova impresivna, ali nesređena i stoga teško pregledna folklorna građa, sistematizuje i, uz digitalnu obradu, stavi na raspolaganje široj javnosti u vidu digitalne baze, koja omogućava različite vrste naprednih pretraga celokupnog unesenog korpusa. Deleći stečeno iskustvo u obradi ove obimne zbirke, upoznali su publiku sa procesom rada na realizaciji projekta i njegovim izazovima, kao i pravcima u kojima planiraju da nastave svoj rad u budućnosti. Publici je predstavljena internet verzija Baze sa slobodnim pristupom, u koju je za sada uneto 538 jedinica, kao i sve mogućnosti koje ona nudi budućim korisnicima. 

Ovoj verziji Digitalne baze Folklorne zbirke EI SANU moguće je pristupiti preko linka: https://folklornazbirka.ei.sanu.ac.rs/lppesme/index.php