Najava predavanja dr Noela Putnika

U sredu, 26. aprila, sa početkom u 11 časova, saradnik Etnografskog instituta SANU dr Noel Putnik održaće predavanje pod nazivom „Putovanje duša: šamanizam u antičkoj Grčkoj?“ U izlaganju će biti predstavljena uticajna teorija o šamanizmu kod starih Grka, koja se razvila mahom među klasičnim filolozima i istoričarima antičkih...

Pročitaj
Prof. dr Dragana Radojičić uzela učešće u radu međunarodnog naučnog simpozijuma "Paštrovići i Venecija“

U periodu od 4. do 6. aprila, naučna savetnica Etnografskog instituta SANU prof. dr Dragana Radojičić uzela je učešće u radu međunarodnog naučnog simpozijuma "Paštrovići i Venecija“, koji je organizovan povodom obeležavanja 600. godišnjice potpisivanja paštrovsko-mletačkog ugovora. Organizovanje simpozijuma inicirala je lokal...

Pročitaj