Najava predavanja dr Noela Putnika

U sredu, 26. aprila, sa početkom u 11 časova, saradnik Etnografskog instituta SANU dr Noel Putnik održaće predavanje pod nazivom „Putovanje duša: šamanizam u antičkoj Grčkoj?“ U izlaganju će biti predstavljena uticajna teorija o šamanizmu kod starih Grka, koja se razvila mahom među klasičnim filolozima i istoričarima antičkih...

Pročitaj
Prigodni događaj povodom izlaska naučnog zbornika radova „Antropologija sporta, igara i detinjstva“ posvećenog pokojnom dr Aleksandru Krelu

U organizaciji Etnografskog instituta SANU održaće se prigodni događaj u povodu izlaska naučnog zbornika radova posvećenog pok. dr Aleksandru Krelu pod naslovom „Antropologija sporta, igara i detinjstva“ (Odelјenje za etnologiju i antropologiju, Filozofski fakultet UB, Beograd 2022), na kojem će biti evociran njegov ži...

Pročitaj
Prof. dr Dragana Radojičić uzela učešće u radu međunarodnog naučnog simpozijuma "Paštrovići i Venecija“

U periodu od 4. do 6. aprila, naučna savetnica Etnografskog instituta SANU prof. dr Dragana Radojičić uzela je učešće u radu međunarodnog naučnog simpozijuma "Paštrovići i Venecija“, koji je organizovan povodom obeležavanja 600. godišnjice potpisivanja paštrovsko-mletačkog ugovora. Organizovanje simpozijuma inicirala je lokal...

Pročitaj
Održano predavanje „Posrnuli suverenitet? Dva slučaja posrnuća suvereniteta nacije države na primjeru Hrvatske“

Juče je, u organizaciji Etnografskog instituta SANU, održano predavanje „Posrnuli suverenitet? Dva slučaja posrnuća suvereniteta nacije države na primjeru Hrvatske“. U kontekstu teze o slabljenju principa suvereniteta nacije-države, predavač dr Duško Petrović govorio je o politikama i institucionalnim mehanizmima koji su prak...

Pročitaj
Najava predavanja dr Duška Petrovića

U četvrtak, 23. marta, biće održano predavanje dr Duška Petrovića, vanrednog profesora na Odseku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U predavanju pod nazivom „Posrnuli suverenitet? Dva slučaja posrnuća suvereniteta nacije države na primjeru Hrvatske“, dr Duško Petrović će pokušati da potvrd...

Pročitaj
Održan sastanak saradnika EI SANU i Arhiva Vojvodine povodom nastavka aktivnosti na polju zajedničke izdavačke delatnosti

U okviru nastavka saradnje na polju zajedničke izdavačke delatnosti Etnografskog instituta SANU i Arhiva Vojvodine, 10. marta, u prostorijama Etnografskog instituta SANU, održan je sastanak saradnika naše dve institucije. Tom prilikom su dr Bojana Bogdanović, naučna saradnica Etnografskog instituta SANU i Kristijan Obšust MA,...

Pročitaj