Остале конференције

Етнологија и антропологија: стање и перспективе

Етнологија и антропологија: стање и перспективе

 

Програм

Отварање скупа: Среда 15. децембар, 18 часова, Свечана сала

Председавајући:

дописни члан САНУ Војислав Становчић

академик Димитрије Стефановић

академик Гојко Суботић

др Драгана Радојичић, директор Етнографског института САНУ

 

Поздравна реч:

академик Гојко Суботић

академик Петар Влаховић

др Драгана Радојичић

Коктел

 

Четвртак 16. децембар, 10 часова, Сала 1

Модератор Зорица Дивац

др Радост Иванова, Етнографски институт с музей - БАН, Българската етнология – състояние и перспективи

dr Ines Prica, Autorizacija etnografske realnosti - Hrvatska etno-antropologija od početka devedesetih do danas

др Соња Ризоска Јовановска, Institut of old slavic culture-Prilep/Skopje, The Ethnology and the Anthropology in the transition period in Republic of Macedonia - condition and perspectives

dr Jože Hudales, UL - Filozofska fakulteta, Etnologija in antropologija v Sloveniji od leta 1990 do 2004

Пауза            11-11.20 часова

др Иван Ковачевић, Филозофски факултет, Београд, Из етнологије у антропологију (Српска етнологија у последње три деценије 1975-2005.)

мр Лидија Вујачић, Филозофски факултет, Никшић, Етнологија и антропологија у Црној Гори - институционални и професионални оквири

Дискусија      12-13 часова

 

Четвртак 16. децембар, 15.30 часова, Сала 3

Модератор Драгана Антонијевић

др Александар Палавестра, Филозофски факултет, Београд, Добросуседско немешање - српска археологија и етнологија

др Ђуро Шушњић, Филозофски факултет, Београд, Однос антропологије религије и социологије религије

мр Слободан Наумовић, Филозофски факултет, Београд, Политика српске етнологије: један поглед изнутра

мр Милош Миленковић, Филозофски факултет, Београд, О релевантним облицима принудног одрицања од савремене антрополошке теорије у Србији

мр Зорица Ивановић, Филозофски факултет, Београд, Терен антропологије и теренско истраживање после критике репрезентације

 

Пауза            16.45-17.15 часова

 

др Драгана Радојичић, Етнографски институт САНУ, Улога архивске грађе у етнолошким и антрополошким истраживањима

др Загорка Голубовић, Институт за филозофију и друштвену теорију, Београд, Развој интердисциплинарног приступа у антропологији у Србији

др Александар Бошковић, Rhodes University, Grahamstown, South Africa, Антропологија и сродне науке – методологије и перспективе

др Чеда Чупић, Факултет политичких наука, Београд, Политичка антропологија и етнологија

 

Пауза            18-18.30 часова

Дискусија      18.30-19.30 часова

 

Петак 17. децембар, 10 часова, Сала 3

Модератор Горан Башић

др Драгана Стјепановић-Захаријевски, Филозофски факултет, Ниш, Етнолошко и социолошко разоткривање друштвене стварности

др Ивица Тодоровић, Етнографски институт САНУ, Приоритети савремене етнолошко-антрополошке науке у Србији

мр Александра Павићевић, Етнографски институт САНУ, Предметни идентитет етнологије и економски детерминизам

мр Илдико Ердеи, Филозофски факултет, Београд, "Очи зелене као долари" - антропологија потрошње у Србији у транзицији

 

Пауза 11-11.20 часова

 

др Љиљана Гавриловић, Етнографски институт САНУ, Прелудијум за антропологију медија

мр Мирослава Лукић Крстановић, Етнографски институт САНУ, Промет између популарне културе и идеологије - читање музичких сцена

др Младена Прелић, Етнографски институт САНУ, Проучавање етницитета у етнологији/културној Антропологији

мр Мирјана Павловић, Етнографски институт САНУ, Глобализација и регионални културни идентитет

мр Мирослава Малешевић, Етнографски институт САНУ, Традиција у транзицији: у потрази за новим, ''још старијим и лепшим'' идентитетом

 

Пауза            12.45-13 часова

Дискусија      13-14 часова

 

Петак 17. децембар, 16 часова, Сала 3

Модератор Љиљана Гавриловић

др Биљана Сикимић, Балканолошки институт САНУ, Етнолингвистика или антрополошка лингвистика

др Јелена Чворовић, Етнографски институт САНУ, Примена еволуционе теорије у антропологији

мр Владимир Рибић, Филозофски факултет, Београд, Основе наставе из предмета Примењена етнологија – перспективе развоја

мр Весна Марјановић, Етнографски музеј, Београд, Улога етнографских музеја и збирки  у XXI веку - време прошло, време садашње, будуће

 

Пауза            17.15-17.45 часова

 

др Драгана Антонијевић, Филозофски факултет, Београд, Антропологија фолклора - нови приступи и перспективе истраживања

мр Александар Крел, Етнографски институт САНУ, Антропологија дечијих игара

мр Гордана Благојевић, Етнографски институт САНУ, О лаографији и антропологији у Грчкој

 

Пауза            18.45-19 часова

Дискусија      19-20 часова

 

Завршна реч:  

др Драгана Радојичић,

академик Никола Тасић