Остале конференције

Научно истраживање миграција у Србији: проблеми и иницијативе – округли сто –

Научно истраживање миграција у Србији: проблеми и иницијативе – округли сто  –

 

Етнографски институт САНУ
8. децембар 2014. у 10h

Српскa академијa наука и уметности сала 3, Кнез Михаилова 35 / I

 

Научно истраживање феномена миграција у Србији има дугу традицију и континуирано се спроводи у оквиру различитих друштвених и хуманистичких дисциплинa   – етнологије и антропологије, социологије, историје, лингвистике, демографије, психологије, права, политикологије, криминологије и др. Досадашња истраживања и резултати, објављени у виду монографија и научних радова, указују на истраживачку валоризацију и научну компетенцију у расветљавању овог проблема. Па ипак, адекватна научно-истраживачка комуникација до сада није постојала. Истраживања су остајала затворена у оквирима дисциплина, што је онемогућавало, или у најмању руку ограничавало, стицање увида у резултате и њихов значај за интердисциплинарну перспективу. Како су данас миграције планетарни феномен, једнако важан на глобалном и на локалном нивоу, сматрамо да би било сврсисходно да се досадашња научна истраживања миграција у Србији детаљније представе и повежу. То ће послужити као основ за будуће интердисциплинарно умрежавање и сарадњу како истраживача тако и истраживања. Уверени смо да само координирана научна истраживања миграција у Србији и региону могу адекватно да представљају овај феномен на домаћој и међународној научној сцени.

Први корак у реализацији ове идеје јесте одржавање округлог стола под насловом Научно истраживање миграција у Србији: проблеми и иницијативе. Предвиђено једа се на округлом столу, на основу досадашњих резултата истраживања, укаже на проблеме са којима су се та истраживања суочавала и да се подстакну иницијативе за даљи рад. У плану је да се округли сто фокусира на следеће тематске целине:

- Теоријско-методолошки приступи различитих научних области који подразумевају особене научне токове и трендове и имају у виду историјске, друштвено-политичке и културне прилике у којима су се та истраживања одвијала. Зато ће се обратити пажња на дијахрону и синхрону димензију научних истраживања миграција.

- Истраживања представљају сложен, понекад тешко проходан и осетљив рад, јер подразумевају праћење људских кретања која дубоко задиру у психолошке, политичке, социо-економске, културне услове и последице  на живот појединца и заједнице. Потребно је да се укаже на методолошка питања: шта, где, како и зашто истраживати, односно дефинисати основне проблеме и тешкоће са којима се суочавају истраживачи миграција у Србији.

- Сврха овог округлог стола јесте да се покрену иницијативе за будуће интердсциплинарно умрежавање што би подразумевало да се ради на стварању заједничке платформе, имајући у виду теоријско-методолошке и истраживачке приступе специфичне за сваку област (нпр. стварање одговарајуће базе података, рад на библиографијама, праћење актуелних домаћих и међународних пројеката и програма, као и сви други видови научне интеракције).

Поред дискутаната најављених у програму, могуће је пре почетка Округлог стола регистровати се за краће дискусије (до 5 мин) и учешће у раду Форума.

 

Организациони одбор:

др Младена Прелић
др Биљана Сикимић
др Мирослава Лукић Крстановић
др Јадранка Ђорђевић Црнобрња
др Сања Златановић
мр Марта Стојић Митровић