Остале конференције

Jован Цвијић и српска етнологија и антропологија

Jован Цвијић и српска етнологија и антропологија

 

НАУЧНИ СКУП ПОВОДОМ 150 ГОДИНА РОЂЕЊА ЈОВАНА ЦВИЈИЋА

 

Годишњице и јубилеји најчешће представљају повод за поглед уназад, за сећање, али и преиспитивање и нове оцене онога што је прошло. Научни скуп Јован Цвијић и српска етнологија и антропологија, посвећен 150. годишњици рођења Јована Цвијића (1865-1927) има за циљ да овај значајан јубилеј обележи путем рекапитулације и критичке евалуације значаја и доприноса овог научника развоју етнологије и антропологије у Србији. Донедавно се Цвијић налазио у улози неприкосновеног оснивача ове науке, а данас се његово дело у српској етнологији и антропологији углавном сматра превазиђеним. Могу ли нова читања да реактуелизују и реафирмишу Цвијићево дело и значај? Колико су Цвијићеви научни концепти експлицитно или имплицитно ипак остали присутни у раду других истраживача или научних установа све до данас? Можемо ли или не и данас учити од овог научника, који је у исто време био и истакнути јавни радник? То су основна питања која се на овај или онај начин постављају у већини реферата који ће бити презентирани на скупу. Очекивано, посебну пажњу су привукле теме везане за Цвијићев концепт антропогеографије и, у оквиру тога, етнопсихологије, односно „психичких типова“. Надамо се да ће излагања бити полазна основа за плодну дискусију.

 

Програмски одбор:

Академик Војислав Становчић, Српска академија наука и уметности
Проф. др Иван Ковачевић, Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду
Проф. др Драгана Радојичић, Етнографски институт САНУ
др Мирјана Менковић, Етнографски музеј у Београду – установа културе од националног значаја
Проф. др Љубинка Трговчевић, Факултет политичких наука

 

Организациони одбор:

др Младена Прелић, Етнографски институт САНУ
др Јадранка Црнобрња Ђорђевић, Етнографски институт САНУ
Проф. др Владимир Рибић, Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду
др Марко Пишев, Институт за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду
др Милош Матић, Етнографски музеј у Београду – установа културе од националног значаја
мр Татјана Микулић, Етнографски музеј у Београду – установа културе од националног значаја