Остале конференције

Културе и границе

Културе и границе

 

ЕТНОГРАФСКИ ИНСТИТУТ САНУ И ГРАДСКИ МУЗЕЈ ВРШАЦ

Припрема Зборника радова са међународне научне конференције "Културе и границе", која је одржана у Вршцу 6 –8. октобра 2011. године.

Међународна научна конференција Вршац, 6 –8. октобар 2011.

Конференција Културе и границе има за циљ да сагледа процесе индивидуалне и колективне идентификације у оквирима али и ван (симболичких и административних) граница, као и проблеме миграција и етницитета, односно етничких мањина тј. етничких култура и њихове презентације. Намера нам је да се ова проблематика разматра имајућу у виду најпре физичке (политичке, географске, административне) границе и питања прекограничне сарадње (интеретнички и међудржавни односи, економска сарадња пограничних заједница, миграције радне снаге, проток избеглица и азиланата, и сл.), или одсуства исте, пре свега у пограничним областима Србије и нама суседних земаља. Такође, очекујемо да се истраже и симболичке (културне, етничке, конфесионалне и сл.) границе, које сегрегирају партикуларне заједнице или друштва, те карактеристике социјалних додира који се успостављају преко њих (културни трансфер, интеркултурални процеси, међугрупна мобилност и др.), како кроз теоријски дискурс, тако и преко конкретних студија случаја из земље и иностранства.

Место одржавања

Градски музеј Вршац Општина Вршац

 

Корисни линкови:

Етнографски институт САНУ - http://etno-institut.co.rs/

Градски музеј Вршац – http://www.muzejvrsac.org.rs/

Општина Вршац – http://www.vrsac.com/

Туристичка организација Вршац - http://www.to.vrsac.com/

 

Контакти:

Мр Зорица Дивац
Шеф организационог одбора

eisanu@ei.sanu.ac.rs
zorica.divac@ei.sanu.ac.rs

Проф. др Драгана Радојичић
Директор Етнографског института САНУ

eisanu@ei.sanu.ac.rs